การเทขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วทั้งภาคส่วนในวันพุธ ผู้เข้าร่วมยังคงฝาก ETH จำนวนมากเป็นประวัติการณ์ไว้ในกลุ่มเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้อง

Bitcoin เหนือกว่า Ether ขณะที่ Shanghai Looms แม้จะมีสิ […]